vrijdag, maart 24, 2006

next steps...

... into Africa. De kogel is door de kerk, ik ga iets nieuws beginnen. Per 31 mei aanstaande zeg ik Orange Nederland N.V. definitief vaarwel en stort ik mij een dag later in de internationale kredietverlening bij de Financierings-maatschappij voor Ontwikkelingslanden N.V. Hiermee komt een einde aan meer dan 5 jaar netto telecomfinance, verspreid over twee verschillende functies en twee merken, Dutchtone en Orange. Tegelijkertijd betekent dit dat ik een oude wens in vervulling heb doen gaan: bij FMO krijg ik de kans mijn interesse voor en kennis van 'ontwikkeling' in mijn werkende leven actief in te zetten. Ik heb er veel zin in. Veel meer info over de FMO vind je hier.

Geen opmerkingen:

Test